"Loading..."

Model Terapèutic

Model Terapèutic

La terapia consisteix en un proces d’ ajuda a les persones que perceben dificultats en les seves relacions familiars o de parella centrant-nos en un primer moment en entendre  i analitzar, per a posteriorment poder dissenyar intervencions que us ajudin a aconseguir els vostres objectius.

Ens basem en l’anàlisis de cada situació i en la utilizació d’un conjunt de técniques, estratègies i tasques terapèutiques basades en el model de Terapia Familiar Sistèmica i de Terapia Breu Centrada en les Solucions.

Treballem en equip i comptem amb una formació especialitzada i una supervisió dels casos, aspecte que ens aporta qualitat en el servei que oferim.

Donem prioritat als víncles afectius, al respecte i al amor, a la amistad, per aconseguir cuidar i millorar les relacions significatives que en alguns casos han quedat malmeses , en altres trencades.

Acompanyem les persones i a les famílies amb les dificultats que sorgeixen en les diferents etapes de l’cicle vital (criança, fills adolescents, famílies reconstituïdes amb fills, problemes de parella, separacions i divorcis, etc.)

La relació, la atenció i la aliança terapéutica amb les persones es la nostra marca personal a PEDRES.

Us ajudem a buscar o posar en marxa solucions i formes diferentes de relacionar-vos, potenciant les capacitats i habilitats personals i familiars per a poder resoldre les dificultats que ens plantegeu.

Amb aquest model de treball podem aconseguir:

  • Millorar la relació amb els fills

  • Millorar la relació de parella

  • Sentir que ets tu qui va trobant noves formes diferents de veure la teva propia realitat.

  • Millorar la teva qualitat de vida i de la teva família.

  • Un espai per a tu i els teus on enfortir la comunicación i els llaços afectius.

  • Poder potenciar el que us funciona i canviar les pautes relacionals i dinàmiques que en aquests moments no us van bé i us generen malestar.

  • Un procés terapèutic flexible i fet a la vostra mida.

Com podem ajudar-te?